Utterviks diskussionsforum - Svar på utskick i Uttervik

Svar på utskick i Uttervik

Nedan följer de svar som inkommit på de utskick som lagts i brevlådorna i Uttervik under juli 2016.

Jag vill att en ny styrelse väljs med nya medlemmar, ej de sittande
Ja 7 st (46.67%)
Nej 7 st (46.67%)
Vet ej 1 st (6.67%)


Jag vill att badpaviljong-huset hyrs ut för tillställningar mm, pengarna återbetalar medlemmarna, medlemmar som vill får nyckel och bokningslista skapas
Ja 7 st (46.67%)
Nej 6 st (40%)
Vet ej 2 st (13.33%)


Jag vill att låsen på tennisbanan tas bort alt. får medlemmar gratis nyckel
Ja 6 st (40%)
Nej 7 st (46.67%)
Vet ej 2 st (13.33%)


Jag vill att alla farthinder på områdets vägar inklusive Segelhultsvägen tas bort
Ja 5 st (33.33%)
Nej 9 st (60%)
Vet ej 1 st (6.67%)


Jag vill att Segelhultsvägen inte asfalteras om, den är bra som den är
Ja 9 st (60%)
Nej 4 st (26.67%)
Vet ej 2 st (13.33%)


Jag vill att träd- och växtavverkningarna i området upphör och popplarna (prydnadsträden) vid tennisbanorna räddas
Ja 5 st (33.33%)
Nej 8 st (53.33%)
Vet ej 2 st (13.33%)


Jag vill att styrelsen drar ner på tempot och tar färre överflödiga beslut per år
Ja 7 st (46.67%)
Nej 7 st (46.67%)
Vet ej 1 st (6.67%)


Jag vill att vattenbristen åtgärdas permanent så att bevattning och poolfyllning sommartid möjliggörs utan hinder
Ja 6 st (40%)
Nej 7 st (46.67%)
Vet ej 2 st (13.33%)


Jag vill att intrångsersättningen betalas ut till medlemmarna omedelbart
Ja 8 st (53.33%)
Nej 7 st (46.67%)
Vet ej 0 st (0%)


Jag vill att ekonomin ses över, ekonomibufferten används och avgiften sänks
Ja 7 st (46.67%)
Nej 6 st (40%)
Vet ej 2 st (13.33%)


Jag vill att ett diskussionsforum för medlemmar och boende skapas på hemsidan
Ja 10 st (66.67%)
Nej 4 st (26.67%)
Vet ej 1 st (6.67%)


Jag vill ha en plats i (nya) styrelsen, med åsikter enligt mina val ovan. (Medverkan på extrastämman krävs.)
Ja 1 st (6.67%)
Nej 11 st (73.33%)
Vet ej 3 st (20%)Totalt antal svar inkomna: 15.
Totalt antal fastigheter som svar inkommit från: 11.
Senast inlagda svar: 2016-09-02 16:30:53.

Svar från fastigheter som har två ägare har räknats som två svar, förutsatt att svar inkommit från båda ägarna på utskicket.

Identifierande fastighetsbeteckning, namn etc. finns ej inlagda i systemet för att bibehålla anonymiteten.

I de fall då svaren varit otydliga (inga fält ikryssade eller båda ikryssade) har detta räknats som en vet ej-röst.

Kommentarer till svar med mera tas gärna på forumet.